Fransa'da nasıl oturma ve ikamet izni alınır ?

Fransa'da nasıl oturma ve ikamet izni alınır ?

İki hukuki yolla özellikle Türk iş adamları için Fransa'da oturma ve ikamet izni almak mümkündür :

-       Proje bazında (şirket kurarak) ikamet izni veya tüccar kartı ile oturma izni ;

-       Müdür atama yoluyla oturma izni ;

 

Proje bazında fransa’da 3 yıllık oturum izni

Fransız mevzuatında yeni bir uygulamaya göre, Fransız Ekononisine katma değer sağlayacak projelerin sahipleri için 3 + 3 yıllık toplam 6 yıllık oturum izni verilmektedir. En önemlisi, bu izin tüm aileyi kapsamaktadır. Bu uygulamada 7-8 hafta içinde dosya sonuçlanmaktadır ve tüm aile üyeleri bu izinden doğrudan faydalanmaktadır.

Bu uygulama için Fransa'da Hukuk Büromuzun üstleneceği görev aşağıdaki gibidir :

·            İdare’den dosya talebi ;

·            Tarafınızın işbirliğiyle Business Plan hazırlanması,

·             “Mali Fizibilite Raporu” ve “Hukuki Fizibilite Raporu” hazırlanması,

·            sektörel ve rekabet durumu tespiti (Fransa’da araştırmalar ve raporlanması) ;

·            Nihai raporun İdari merciye teslimi ve takip süreci ;

·            İdari merci veya Konsolosluk bünyesinde toplantıya katılım ;

·            İdari merciiden izin alınması ve İstanbul ve Konsolosluktan tek giriş vizesi için başvuru

·            Vize ile Fransa’ya girdikten sonra Paris Valiliğinden 3 YILLIK Oturum Kartlarının orijinalleri için başvuru.

 

Şirkete müdür ataması

Fransa’da kurulacak şirkete bir müdür (“gérant”) ataması yapılması suretiyle müdürün fiilen Fransa’da şirketin “tamamını veya bir kısmını sevk ve idare etmesi” için oturma izni talep edilmesini içeren prosedürdür.

Fransa'da Hukuk Büromuzun üstleneceği görev aşağıdaki gibidir :

·                Ortaklar Kurulu Kararıyla müdür atama kararı yazılması ve imzası ;

·                Kararın tescil ve ilanı, ticaret sicil müdürlüğü işlemleri ve ilan gazetesi prosedürü;

·                Anasözleşme tadili  ve Paris Ticaret Mahkemesi nezdinde işlemler ;

·                İç İşleri Bakanlığı mülki amirliğinden oturum izni için başvuru dosyasının tanzimi ve sunulması, savunulması ve takibi.