Fransa'da yatırım yoluyla oturum izni

Fransa'da yatırım yoluyla oturum izni

Fransız mevzuatında yeni bir uygulamaya göre, Fransız Ekonomisine katma değer sağlayacak projelerin sahipleri için 3 + 3 yıllık toplam 6 yıllık oturum izni verilmektedir. En önemlisi, bu izin tüm aileyi kapsamaktadır. Bu uygulamada 7-8 hafta içinde dosya sonuçlanmaktadır ve tüm aile üyeleri bu izinden doğrudan faydalanmaktadır.

Bu uygulama için Hukuk Büromuzun üstleneceği görev aşağıdaki gibidir :

·             İdare’den dosya talebi ;

·             Tarafınızın işbirliğiyle Business Plan hazırlanması,

·              “Mali Fizibilite Raporu” ve “Hukuki Fizibilite Raporu” hazırlanması,

·             sektörel ve rekabet durumu tespiti (Fransa’da araştırmalar ve raporlanması) ;

·             Nihai raporun İdari merciye teslimi ve takip süreci ;

·             İdari merci veya Konsolosluk bünyesinde toplantıya katılım ;

·             İdari merciiden izin alınması ve İstanbul ve Konsolosluktan tek giriş vizesi için başvuru

·             Vize ile Fransa’ya girdikten sonra Fransa'da ilgili valilikte 3 YILLIK Oturum Kartlarının orijinalleri için başvuru.